Nieuwkoop|

Vorige week heeft onze fractie ingestemd met het voorstel van het college om de inspanningen om te komen tot een fietspad langs de Zevenhovenseweg te staken. Het realiseren van dit fietspad was een belangrijk speerpunt voor ons. Jammer genoeg zijn de aanwonenden na herhaaldelijk aandringen, meerdere onderzoeken en alternatieve scenario’s niet bereid gebleken hun grond te verkopen. Fractievoorzitter Tom de Kleer: ‘Ik vind het echt ontzettend jammer dat dit fietspad er niet gaat komen. Het geld was al gereserveerd en de noodzaak werd door alle partijen erkend. We hadden in principe morgen kunnen beginnen. Ik betreur de afweging van aanwonenden om geen strook van hun grond te verkopen, maar het is hun besluit en dus zullen we het moeten respecteren.’

Comments are closed.

Close Search Window