Nieuwkoop|

De VVD heeft donderdagavond tegen het door B&W voorgestelde scenario C gestemd. Fractievoorzitter Tom de Kleer sprak uit: ‘Voorzitter. Dit compromis is geen compromis. Dit compromis is een patstelling, een ultimatum, een gedrocht. En daar stemmen wij, vanzelfsprekend, niet mee in.

Op drie fundamentele punten schoot dit plan wat de VVD betreft tekort:
Allereerst dat het maar de vraag is of, als de Vomar zich na vijf jaar op de locatie van de Vlinder vestigt, dit het huidige centrum van Ter Aar zal versterken, aangezien het winkellint daardoor alleen maar verder zal worden uitgerekt. Ten tweede dat de tijdelijke vestiging van de Vomar achter de Intratuin gedurende een periode van vijf jaar een veel te lange periode is voor de winkeliers in het centrum om te overbruggen. En ten derde dat de verkeersimpact van deze grootschalige ontwikkelingen onvoldoende is onderzocht. Inzet van de VVD was de wethouder en de Vomar opnieuw naar de onderhandelingstafel sturen om een beter alternatief voor Ter Aar voor te leggen. Mocht dit niet het geval zijn zou de VVD, optie A, een rechtsgang steunen.

Het amendement dat uiteindelijk werd ingediend en waar de rest van de partijen zich achter schaarden was voor de VVD onvoldoende. De Kleer: ‘We vinden het positief dat naar aanleiding van dit amendement samen met de ondernemers van Ter Aar serieus gekeken gaat worden naar een beter inpasbare locatie voor de Vomar. Echter omdat de uitkomst onzeker is en niet meer aan de raad zal worden voorgelegd, zijn wij in dat geval als raad al onze sturingsmiddelen kwijt. Dat risico kunnen we niet nemen.’ De VVD zag daarom liever dat het besluit werd uitgesteld, jammer genoeg kon dat voorstel niet op bijval van de coalitie rekenen.

Comments are closed.

Close Search Window