Nieuwkoop|

Dorpsstraat 119 en Dorpsstraat 121, beide rijksmonument, verkeren in een staat van verval. De VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om te informeren naar de mogelijkheden om hierop te gaan handhaven. Volgens de Nederlandse wet zijn eigenaren namelijk verplicht rijksmonumenten te onderhouden en is het aan de gemeente om hier op te handhaven. In haar beantwoording stelt het college dat de eigenaren van deze panden de afgelopen jaren meerdere malen zijn aangesproken op hun verantwoordelijkheid en enkele herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd, echter slechts om de constructieve veiligheid van de panden te waarborgen. Het college geeft aan jammer genoeg niet verder te kunnen gaan dan dit en constateert dat Dorpsstraat 119 inmiddels in een dermate slechte staat verkeert dat het hele pand in feite vanaf de grond herbouwd moet worden. Dit bij de eigenaren afdwingen gaat waarschijnlijk niet lukken omdat deze volgens het college niet beschikken over voldoende financiële middelen. De VVD is teleurgesteld, maar wel realistisch. In februari volgend jaar wordt het monumentenbeleid besproken. Dan zullen we terugkomen op de staat van deze monumentale panden.

Comments are closed.

Close Search Window