Alphen aan den Rijn|

Lees hier de brief van de VVD fractie over de Arriva buslijn 187 van Leiden via Hazerswoude-Dorp naar Boskoop welke in december 2019 is teruggeschroefd van een halfuur- naar een uurdienst.

Geachte Statenleden,

Sinds december 2019 is de Arriva buslijn 187 van Leiden via Hazerswoude-Dorp naar Boskoop teruggeschroefd van een halfuur- naar een uurdienst. Lijn 187 verbindt de Hazerswoudse inwoners met Leiden en Boskoop.

Sinds lijn 187 is teruggeschroefd naar een uurdienst hebben de inwoners van Hazerswoude-Dorp veelvuldig bij onze fractie geklaagd over deze voor hun belangrijke buslijn. De VVD-fractie van Alphen aan den Rijn wil in het kader van leefbaarheid en bereikbaarheid van onze dorpen dat lijn 187 weer tweemaal per uur rijdt. U als statenlid van de commissie Mobiliteit bespreekt en stelt het beleidsplan vast. De VVD-fractie wenst u de volgende argumenten in overweging te geven.

Achtergrond

Hazerswoude-Dorp telt ongeveer 5900 inwoners en wordt ontsloten door de N209, ook wel bekend als de Gemenweg. Hazerswoude-Dorp heeft een viertal buslijnen te weten:

  • De nu naar een uurdienst teruggeschroefde lijn 187 Leiden via Hazerswoude-Dorp naar Boskoop;
  • De uurdienst lijn 165 Alphen aan den Rijn via Hazerswoude-Dorp naar Zoetermeer;
  • De twee spitslijnen, Qliners, 380 en 81 Alphen aan den Rijn via Hazerswoude-Dorp naar Den Haag.

Hazerswoude-Dorp wordt dankzij deze buslijnen verbonden met de steden en (grotere) NS-stations waar eventueel overgestapt kan worden. Met name Leiden Centraal is voor de inwoners van Hazerswoude-Dorp een cruciaal station om vanaf daar verder te reizen, maar ook als eindbestemming, doordat zowel de universiteit, hogeschool en MBO daar gevestigd zijn.

Lijn 187

Wij beperken ons hierbij tot lijn 187. Tot december 2019 reed lijn 187 via een grote omweg, te weten via zowel wijk Roomburg te Leiden, maar ook bedrijventerrein Zoeterwoude Grote Polder en de Heineken fabriek te Zoeterwoude van en naar Hazerswoude-Dorp. Deze lange omweg droeg bij aan een langere reistijd van ongeveer tien minuten. Om die reden was de roep vanuit Hazerswoude-Dorp dan ook groot deze omweg te schrappen uit de dienstregeling, om zodoende een snellere verbinding te krijgen.

Die snellere verbinding wordt sinds december 2019 gerealiseerd ten koste van de frequentie van deze lijn. Hazerswoude-Dorp merkt de gevolgen daar direct hard van.

De klachten die ons als lokale fractie bereiken, zien toe op vier punten:

  • Bewoners hebben het gevoel niet meer goed verbonden te zijn met overstappunten, waardoor het minder aantrekkelijk wordt te kiezen voor openbaar vervoer als vervoersmiddel naar werk, school, of andere redenen;
  • De leefbaarheid van het dorp staat onder druk. Het zijn juist (jonge) gezinnen met kinderen die zich (willen) vestigen in Hazerswoude-Dorp. Goed en frequent openbaar vervoer wordt genoemd als belangrijke reden om te kiezen voor Hazerswoude-Dorp;
  • Het genoemde reisalternatief in de vorm van de kwartier treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda via Boskoop, waar lijn 187 eindigt en start, is geen serieuze optie. Ondanks dat deze treindienst betrouwbaar is en frequent reist, blijven reizigers met eindbestemming Hazerswoude-Dorp soms een uur wachten op lijn 187 voor het laatste stukje van hun reis;
  • Bewoners geven aan graag terug te willen naar de langere omweg via Zoeterwoude Grote Polder en wijk Roomburg als dit vervolgens weer tot een reguliere halfuursdienst leidt.

Terug naar een halfuur dienst

Allereerst maken naast forenzen veel jongeren gebruik van buslijn 187. Deze jongeren zijn zelfs aangewezen op deze lijn om twee redenen: er is geen alternatief dan de bus; Hazerswoude-Dorp beschikt niet over een treinstation. Daarnaast is er jaren geleden een landelijke trend ingezet dat steeds minder jongeren een auto aanschaffen. Goed frequent openbaar vervoer heeft daaraan bijgedragen.

Omwillen van de leefbaarheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het aangeboden openbaar vervoer van en naar Hazerswoude-Dorp verzoekt de fractie van VVD Alphen aan den Rijn u dan ook in uw afweging mee te nemen dat lijn 187 weer een halfuurdienst dient te worden.

Wij hope u voldoende argumenten gegeven te hebben op basis waarvan u een juist oordeel kunt vellen.

Namens de fractie van VVD Alphen aan den Rijn,

Comments are closed.

Close Search Window