Alphen aan den Rijn|

De Alphense ondernemers, hun gezinnen en hun medewerkers worden financieel hard getroffen door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus in Nederland in te dammen. Door de zeer uitzonderlijke omstandigheden is duidelijk geworden dat, naast landelijke inspanningen, ook meer ingrijpende en lokale maatregelen nodig zijn om onze ondernemers een helpende hand te bieden.

De VVD-fractie heef om die reden dan ook schriftelijke vragen, ook wel artikel-40 vragen genoemd, ingediend. Er zijn grote zorgen onder de Alphense ondernemers over het voortbestaan van hun ondernemingen, waardoor zij de noodklok hebben geluid. De VVD-fractie wil samen met het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W) bekijken wat mogelijk is om ondernemers te redden uit de lastige en benauwde positie waarin zij door de huidige omstandigheden zijn beland. 

Volgens de VVD-fractie kan hierbij gedacht worden aan het verlenen van uitstel van betalingen voor enkele gemeentelijk belastingen of juist vaste standhouders van de markt te ontzien van een factuur voor hun standplaats.

Al deze handreikingen zijn volgens de VVD-fractie een stap in de goede richting om ondernemers juist in deze moeilijke tijd een helpende hand te bieden door hen wat lucht te geven. 

Noodfonds

Deze uitzonderlijke tijd met uitzonderlijke omstandigheden vraagt volgens de VVD-fractie ook om uitzonderlijke maatregelen. Zo is de noodklok geluid door onder meer de VOA om een gemeentelijke noodvoorziening te treffen, zodat ondernemers hun bedrijf overeind kunnen houden. De VVD-fractie ziet graag een eenmalig substantieel bedrag in dat noodfonds te storten en vraagt het College van B&W hieraan mee te werken. 

Dit noodfonds kan in beheer en uitvoering bij EDBA worden belegd, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden om op dit noodfonds aanspraak te maken. Gedacht kan worden aan de omstandigheid, dat een ondernemer niet meer de gemeentelijke belastingen kan voldoen. 

Ook is de VVD-fractie benieuwd welke andere maatregelen genomen kunnen worden om samen de Alphense ondernemers te redden. 

Rust

Het treffen van extra maatregelen, waar de VVD-fractie in de schriftelijke vragen naar verwijst, zorgt volgens de VVD ervoor, dat deze noodsituatie in gezamenlijkheid wordt opgepakt. De gemeente heeft diezelfde hardwerkende ondernemers ook na het Coronavirus hard nodig voor het economisch herstel en de werkgelegenheid binnen de gemeente. Daarnaast zorgen deze maatregelen volgens de VVD-fractie voor rust bij de bezorgde ondernemers, hun gezinnen en hun medewerkers. En juist deze rust is nodig om straks weer met vereende krachten verder te bouwen aan een sterke locale economie. 

Comments are closed.

Close Search Window