Nieuwkoop|

Op 29 april informeerde het college ons over haar besluit om de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan te hanteren voor een bedrijfsgebouw voor de bouw van stalen containers op bedrijventerrein Leidsche Vaart te Ter Aar: ”Na grondige bestudering van het advies van de bezwarencommissie en gelet op de door uw raad bij bestemmingsplan gegeven kaders voor toepassing van de afwijkingsbevoegdheid, hebben wij bij heroverweging alsnog besloten om de gevraagde vergunning te verlenen.” De VVD is verbaasd over deze ontwikkelingen omdat het in een hogere mileucategorie valt dan wenselijk is op bedrijventerrein Leidsche Vaart en heeft het college om opheldering gevraagd over het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan.

Comments are closed.

Close Search Window