Nieuwkoop|

De laatste Besluitvormende Raad voor de zomervakantie stond in het teken van bouwen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Het college heeft in het integraal woningbouwprogramma voor de jaren 2020 t/m 2022 voorgesteld om de focus te verleggen naar deze doelgroepen. De VVD ondersteunt deze omslag van harte, omdat dat hard nodig is en het ook een prominent onderdeel is van ons verkiezingsprogramma.

Onze fractie vindt het belangrijk dat goedkope woningen voor doelgroepen voor langere tijd beschikbaar blijven. Anders worden ze snel doorverkocht aan de hoogte bieder. Om dat te voorkomen diende VVD-woordvoerder Paul Platen een wijzigingsvoorstel in waarmee de termijn, dat goedkope koopwoningen beschikbaar moeten blijven voor inwoners wordt verlengd van drie naar vijf jaar.  Wij zijn blij dat een meerderheid  de gemeenteraad met ons voorstel heeft ingestemd.

Maar er was meer.

Buytewech Noord is een woningproject van 230 woningen. Burgemeester en wethouders wilden dat project socialer maken met meer goedkope woningen. Daar is niets op tegen. De opbrengst van dit project daalde daardoor echter  van 4,1 miljoen Euro positief naar 1 miljoen Euro negatief. Dat gat wordt gedekt met geld van alle inwoners. Begrijpelijk dat de VVD dit plan niet zag zitten. VVD-woordvoerder Paul Platen diende daarom een wijzigingsvoorstel in om met enkele aanpassingen een positieve grondexploitatie te realiseren. Het debat had echter een ‘dubbele bodem’ doordat Samen Beter Nieuwkoop (SBN) om middernacht -zonder de andere partijen daarover netjes op tijd te informeren-  als een ‘konijn uit de hoge hoed’ een compleet doorgerekend nieuw amendement op tafel legde. De VVD is een partij die recht door zee gaat en opkomt voor alle inwoners. Dat dragen wij op een fatsoenlijke manier uit in het debat in de gemeenteraad. De manier waarop Samen Beter Nieuwkoop deze discussie naar haar hand heeft gezet is niet zoals we in de gemeenteraad met elkaar omgaan. Het is daarom jammer dat de laatste raadsvergadering voor de zomer zo teleurstellend moest eindigen.

Comments are closed.

Close Search Window