Kaag en Braassem|

De VVD Kaag en Braassem is enorm geschrokken van de stukken voor het ‘wethoudersoverleg energie’ van Holland Rijnland met betrekking tot de Regionale Energie Strategie (RES). De input van de raad van Kaag en Braassem voor de concept RES lijkt volledig aan de kant te worden geschoven. Daarnaast schrokken we nog veel meer van de kaarten die zijn aangeleverd (en dan met name de basiskaart Wind). Het lijkt erop dat vrijwel het volledige waardevolle buitengebied van onze gemeente een regionale zoekgebied is voor zonnevelden en windmolens. “De VVD is voor een meer duurzame energievoorziening, maar dit gaat ons veel te ver”,  aldus duurzaamheidsspecialist Aad Blom en fractievoorzitter Peter van Dijk. Al eerder gaf raadslid Jan van der Geest aan veel meer te zien in kernenergie als een van de oplossingen voor het energievraagstuk.

De VVD vindt het onbegrijpelijk dat input van onze gemeente zo gemakkelijk wordt genegeerd. Het lijkt er nu op dat steeds wordt gezegd: “sorry u bent de enige (of een van de weinige) gemeente(n) met deze mening dus dan gaan we maar door op de ingeslagen weg”. Of “Anders halen we de afgesproken doelstellingen niet, dus we gaan maar door op deze weg”.

De kaarten (vooral de kaart Wind) kunnen wij niet rijmen met de eerdere stukken die we hebben ontvangen en over hebben gesproken, niet met de afspraken die in onze regio zijn gemaakt en zeker niet met het landelijke en provinciaal beleid op het punt van wind- en zonne-energie. Als VVD Kaag en Braassem kunnen wij daar dus absoluut niet mee leven. Met deze kaart durven wij geen participatietraject in omdat we er zelf niet achter staan. Dit kunnen en gaan wij niet aan onze inwoners uitleggen. Op deze manier verspelen we al het bestaand (voor zover dat er überhaupt is) draagvlak voor de RES en de energietransitie. 

VVD Kaag en Braassem heeft wethouder van der Meer (duurzaamheid) gevraagd dit geluid te laten horen in het wethoudersoverleg van Holland Rijnland. De VVD is altijd op zoek naar liberaal gestemde inwoners die samen met ons deze strijd tegen de verrommeling van ons (open) landschap door windmolens en zonnevelden willen aangaan. Doe jij met ons mee? 

Comments are closed.

Close Search Window