Nieuwkoop|

Tijdens de Algemene Beschouwingen afgelopen donderdagavond 12 november heeft onze fractie een motie geïnitieerd die unaniem door de raad is aangenomen. Op voorhand was dat al duidelijk omdat vier andere fracties zich voor de raadsvergadering al bij ons initiatief hadden aangesloten.

Onze motie impliceerde dat de 1910 woningen die aan Nieuwkoop zijn toegewezen in de provinciale woningbehoefteraming, te bouwen tot en met 2029, ook echt in Nieuwkoop terecht moeten gaan komen. Dat lijkt op het oog vanzelfsprekend. Echter gaan er in regionale kringen stemmen op om strategisch naar de regionale verdeling van woningen te kijken, hetgeen zou impliceren dat Nieuwkoopse woningen mogelijk op grote locaties buiten onze gemeente terechtkomen. In tijden van grote woningnood waarin velen, met name jongeren, amper een woning kunnen vinden, is dat wat onze fractie betreft onaanvaardbaar. Om onze dertien dorpen leefbaar te houden is woningbouw om jongere generaties te behouden broodnodig. De gemeenteraad ging daar unaniem in mee waardoor wethouder Elkhuizen met een stevige onderhandelingspositie de regio in gaat.

Naast deze motie dienden we samen met Natuurlijk Nieuwkoop en Samen Beter Nieuwkoop ook nog een motie in om te inventariseren waar en hoe woningbouwprojecten die al in de koker zitten, versneld kunnen worden. Ook deze motie is unaniem aangenomen. Het college gaat nu werken aan de uitwerking en komt daar zo spoedig mogelijk bij de Raad op terug.

Comments are closed.

Close Search Window