Nieuwkoop|

Bij de bespreking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 heeft onze fractie een motie ingediend om het college op te roepen samen met Gemeente De Ronde Venen, Provincie Utrecht en Provincie Zuid Holland in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een betere en snellere verbinding tussen de N231 en N201 te onderzoeken. Wat onze fractie betreft moet deze verbinding prominent op de agenda komen. Het ontbreekt op dit moment namelijk aan een snelle verbinding vanuit onze gemeente naar het oosten (Utrecht). Een ‘upgrade’ van de route over De Oude Spoorbaan en Ringdijk 2de Bedijking in Gemeente de Ronde Venen zou een logische ontsluiting zijn voor het verkeer dat door onze gemeente rijdt. Op deze manier gaat er ook minder doorgaand verkeer door Vrouwenakker en Noorden. Onze motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De wethouder gaat nu in 2021 met haar collega’s om tafel.

Comments are closed.

Close Search Window