Nieuwkoop|

Column van VVD-Statenlid Karima Bouchtaoui over meer buitenstedelijk bouwen: van groot belang voor Nieuwkoop.

Het realiseren van meer woningbouwmogelijkheden in onze gemeente is voor onze fractie een topprioriteit. Je daarvoor inzetten kan niet alleen lokaal. Daarom besteden we bij uitstek op dit onderwerp veel tijd aan de contacten met onze provinciale en landelijke partijgenoten. We zijn dan ook erg verheugd dat Statenlid Bouchtaoui vandaag met deze uitstekende column kwam. Het is tijd voor meer maatwerk om enerzijds het open landschap te behouden en anderzijds woningbouw toe te staan op locaties die goed aansluiten op de bestaande dorpsgrenzen. Alleen zo kunnen we tegemoetkomen aan de enorme vraag op de woningmarkt en voorkomen dat generaties uit de dertien dorpen van onze gemeente vertrekken.

Comments are closed.

Close Search Window