Nieuwkoop|

Het ‘weegschaaleffect’ op de Oost- en Westkanaalweg.

Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Oost- en Westkanaalweg in Ter Aar. Op 19 januari 2021 heeft het college een petitie ontvangen van aanwonenden van de Oostkanaalweg. De initiatiefnemers vrezen dat er bij het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen op de Westkanaalweg, onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de Oostkanaalweg. Ze vrezen dat het vrachtverkeersprobleem wordt verplaatst.

Op 10 december heeft de raad – in meerderheid – het GVVP 2020-2030 aangenomen. De VVD-fractie stemde als enige fractie tegen het raadsvoorstel, omdat we meenden dat het GVVP geen integrale oplossingen biedt voor enkele van de grootste verkeersknelpunten in onze gemeente. Fractievoorzitter Tom de Kleer De Kleer sprak van een weegschaal effect op beide Kanaalwegen in Ter Aar, waar onvoldoende rekening mee werd gehouden. In de bijlage onze schriftelijke vragen!


Bewoners Oostkanaalweg vrezen toename vrachtverkeer bij verbod Westkanaalweg [poll] – De Nieuwkoper

Comments are closed.

Close Search Window