Nieuwkoop|

In de raadsvergadering van 18 maart 2021 heeft de VVD ingestemd met de voorgestelde locatie van het nieuwe IKC (Integraal KindCentrum) in het centrum van Langeraar (waar Basisschool Aeresteijn ook nu gevestigd is). Op deze manier houden we het centrum van Langeraar levendig en bruisend. Wel heeft de VVD met een stemverklaring enkele kanttekeningen gemaakt, met name met betrekking tot het proces.

Raadslid Donja Kooman benadrukte in deze stemverklaring dat het college het raadsbesluit beter had moeten onderbouwen. Dit was met name op financieel vlak, karig. Onze fractie had liever gezien dat het college een fatsoenlijke kosten-batenanalyse had laten uitvoeren, die duidelijker de voor- en nadelen van beide locaties (het Centrum en de Altiorlocatie) had uiteengezet. Zo kwam bijvoorbeeld pas tijdens de Meningsvormende Raad naar voren dat voor tijdelijke huisvesting, een deel van de huidige locatie, inclusief de gymzaal, zich waarschijnlijk goed zal lenen. Dit had veel nadrukkelijker naar voren moeten komen.

De VVD gaat er vanuit dat het college voortvarend aan de slag gaat met de ontwikkeling van het centrum van Langeraar en de locatie nabij Altior, nu daar niet voor gekozen is en deze locatie vrijkomt voor woningontwikkeling. Er moet dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de vraag wanneer planvorming van start gaat, en op welke manier inwoners en andere belanghebbenden hierbij betrokken worden. Er zijn namelijk veel ideeën over een nieuwe invulling van het centrum van Langeraar.

Omdat de VVD volledig ondersteunt dat een school in het centrum, essentieel is om voorzieningen zoals winkels gezond te houden, hebben we ingestemd. Nu is het college aan zet om voortvarend door te pakken en de kansen in het centrum te grijpen.

Comments are closed.

Close Search Window