Nieuwkoop|

Op maandagavond 22 maart is onze motie ‘Red de Nieuwkoopse Evenementenzomer’ unaniem aangenomen. Op dit moment verkeren veel organisatoren in onzekerheid of hun evenementen in de tweede helft van dit jaar doorgang kunnen vinden. Dit zal afhangen van de coronamaatregelen op dat moment. Onze fractie zou het erg jammer vinden als, omwille van deze onzekerheid, organisatoren bij voorbaat al de voorbereidingen voor deze evenementen moeten afblazen. Daarom vinden we dat de gemeente een actieve rol moet pakken om te inventariseren hoe de gemeente deze organisatoren optimaal kan ondersteunen.

Naast dat inwoners na de coronatijd behoefte hebben aan ontspanning, waar onze evenementen uitstekend in voorzien, zijn de evenementen ook van groot belang voor de sociale samenhang van onze dorpen. Er is daarnaast een reële kans dat evenementen doorgang kunnen vinden. Het vaccineren gaat vanaf april namelijk goed op gang komen en landelijk is er een garantiefonds ingesteld voor evenementen die worden georganiseerd na 1 juli. Juist onze lokale evenementen, die veelal door vrijwilligers worden georganiseerd, verdienen dan ook volle steun.

Onze motie riep het college op om:
1) Proactief op korte termijn met alle initiatiefnemers van Nieuwkoopse evenementen om tafel te gaan om in kaart te brengen hoe zij op een verantwoorde manier met de voorbereiding van hun evenementen kunnen starten en op welke manier de gemeente hen daarbij zou kunnen ondersteunen;
2) Te bezien of evenementen die in het eerste halfjaar staan gepland, kunnen worden verschoven naar het tweede halfjaar van 2021;
3) Te onderzoeken of en op welke wijze het Nieuwkoopse steunfonds van dienst kan zijn bij het bieden van comfort aan organisatoren bij de voorbereiding van evenementen in de tweede helft van 2021;
4) De gemeenteraad over bovenstaande uiterlijk begin mei 2021 te informeren over de uitkomst van de gesprekken en het onderzoek;

Burgemeester Van Duijn stelde aan de slag te gaan met de uitvoering van de motie. Alle fracties stemden in. Zie hieronder ook het AD-artikel!

Nieuwkoops gemeentebestuur moet feesten in tweede helft van dit jaar mogelijk maken | Alphen | AD.nl

Comments are closed.

Close Search Window