Nieuwkoop|

Steunfonds Maatschappelijke Organisaties bij gevolgen Covid-19.

Tijdens de raadsvergadering van 18 maart sprak de Gemeenteraad over het voorstel van het college om een nieuw steunfonds van 2 ton in te stellen voor maatschappelijke organisaties (e.g. verenigingen), die door de coronamaatregelen inkomsten mislopen, en daardoor problemen gaan krijgen met het opstarten van hun activiteiten na deze periode, omdat hun reserves dat niet meer toelaten.

Op het eerste oog een zeer sympathiek voorstel. Het is namelijk van groot belang dat we de maatschappelijke organisaties die de ruggengraat vormen van de verbinding in onze dorpen ondersteunen en helpen om door deze crisis heen te komen. Daarom heeft onze fractie ook ingestemd.

Het proces om te komen tot dit voorstel verdiende echter niet de schoonheidsprijs. Er bestaat reeds een steunfonds waar 5 ton in zit. Hier is nog amper uit geput, bleek uit door onze fractie gestelde vragen. De wethouder stelde dat het reeds bestaande steunfonds slechts gericht is op het mogelijk faillissement van organisaties, waardoor het voor organisaties lastig is om hier aanspraak op te maken. Vooral de VVD en D66 verbaasden zich erover dat het college niet besloten heeft om de verordening van dat fonds aan te passen. Dat was, aldus het college, te complex. Tegelijkertijd speelde tijdsdruk een rol. Er zijn namelijk, aldus het college, verschillende organisaties die op korte termijn geholpen moeten worden.

Tussen de meningsvormende en de besluitvormende raad heeft onze fractie technische vragen gesteld omdat onvoldoende duidelijk was welke organisaties dit betreft, en wanneer duidelijk werd dat deze niet uit het oude steunfonds konden putten. Bijzonder was namelijk dat het college met ‘stoom en kokend water’ twee dagen voor de meningsvormende raad op 4 maart dit nieuwe voorstel voorlegde aan de Raad. De technische beantwoording die wij voor de besluitvormende raad kregen, was vervolgens onvoldoende. Het was volstrekt onduidelijk waarom het college op deze korte termijn een nieuw steunfonds in het leven moest roepen en bijvoorbeeld niet overwogen heeft om het oude fonds aan te passen.

Tom de Kleer en Annette Pietersen (D66) bevroegen de wethouder vervolgens intensief. De wethouder zegde toe alsnog en op korte termijn informatie te zullen aanleveren over de desbetreffende organisaties. Tom de Kleer concludeerde dan ook: ‘We gaan mee omdat dit een sympathiek voorstel is, waarvan we de noodzaak zeker begrijpen. De wethouder had het zich echter veel makkelijker kunnen maken door het proces transparant uiteen te zetten. De beantwoording van onze vragen was simpelweg onvoldoende.’ Onze fractie zal de wethouder dan ook aan zijn toezegging houden dat hij op korte termijn met aanvullende informatie komt en wanneer nodig, extra vragen stellen.

Comments are closed.

Close Search Window