Nieuwkoop|

Donderdagavond 22 april dienden Natuurlijk Nieuwkoop en D66 een motie in waarin ze het college opriepen om proactief met ondernemers in gesprek te gaan, opdat ze milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen meer gaan promoten dan schadelijke varianten. Het CDA en de SGP-ChristenUnie stemden ook voor, waardoor de motie met een meerderheid van de stemmen werd aangenomen. Onze fractieleden, evenals 4 van de 5 aanwezige SBN-raadsleden, stemden tegen.

Het gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen verdient vanzelfsprekend de voorkeur boven schadelijke varianten. Echter, wat onze fractie betreft is het niet aan de gemeente om hierover met ondernemers afspraken te maken of om ondernemers op te roepen hun schappen anders in te richten. Ondernemers krijgen van brancheverenigingen en de Rijksoverheid al genoeg richtlijnen mee en zijn daarnaast ook zelf goed in staat om een afweging te maken over welke bestrijdingsmiddelen zij promoten. Immers heeft de consument hierin ook een grote rol. De Gemeenteraad moet dit soort discussies dan ook gewoon aan de Rijksoverheid overlaten. Het college kan wat onze fractie betreft haar tijd dan ook veel beter besteden.

Comments are closed.

Close Search Window