Nieuwkoop|

Tijdens de besluitvormende gemeenteraad op 22 april liet de VVD een ander geluid horen bij het raadsvoorstel over woningbouw in Noordeinde. De woningnood in onze gemeente is heel groot. Veel lokale jongeren en jonge gezinnen willen graag in onze mooie gemeente (blijven) wonen. Daarom moeten we nu kansen pakken en bouwmogelijkheden benutten. VVD-raadslid Paul Platen maakt zich daar hard voor.

Een meerderheid van de gemeenteraad is het eens met de VVD, dat er grote woningnood is in Nieuwkoop. Recente cijfers tonen aan dat je in onze gemeente bijna zes jaar moet wachten op een sociale huurwoning. Daarom werd in mei 2020 een voorstel om woningbouw in Noordeinde te onderzoeken met algemene stemmen gesteund. Nu, bijna een jaar verder, zijn we terug bij af. Een meerderheid van de raad wil dat Burgemeester en Wethouders een nieuw, uitgebreid participatietraject voor woningbouw in Noordeinde gaat starten. Dat betekent concreet, dat pas in 2022 duidelijk wordt of er woningen gebouwd kunnen worden op onder meer de voormalige plek van de Diamantschool in Noordeinde, die al na de zomer 2021 wordt gesloopt.

Raadslid Platen kwam op voor de woningzoekenden in onze gemeente en hield ook voor, dat door dit nieuwe participatietraject verwachtingen worden gewekt bij de inwoners van Noordeinde. Namelijk de verwachting dat iedere woningbouw in Noordeinde ter discussie staat. Dit terwijl de bouwlocatie in Noordeinde een van de weinige “binnenstedelijke” plekken is, waar woningbouw mogelijk is.

Natuurlijk moet je inwoners betrekken bij de herontwikkeling van de Diamant en omgeving. Dat is onderdeel van de startnotitie, die de gemeenteraad in mei 2020 heeft vastgesteld. Natuurlijk heb je te maken met verschillende meningen als het gaat om het al dan niet bouwen van woningen.

De gemeenteraad zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en die belangen open en transparant moeten afwegen, maar laten we nu doorpakken als het gaat om het bouwen van woningen, aldus raadslid Platen.

NOOT: Tijdens de stemming over dit onderwerp heeft een meerderheid van de VVD-fractie per ongeluk voor het uitgebreide participatietraject gestemd. Dat was een vergissing die na de stemming kenbaar is gemaakt en is vastgelegd in de notulen van de raadsvergadering.

Comments are closed.

Close Search Window