Nieuwkoop|

Onze fractie heeft tegen de RES 1.0 in Nieuwkoop gestemd omdat de onderbouwing, zowel wat betreft participatie als netcapaciteit, ons inziens onvoldoende was. Het is ons echter gelukt om alsnog een belangrijke motie aangenomen te krijgen. Het realiseren van zonnepanelen op grote daken heeft voor iedereen prioriteit. In Nieuwkoop gaat het al snel om bijna 100 hectare aan grote daken, waarop in potentie zonnepanelen gerealiseerd kunnen worden. Er zijn hier instrumenten voor, die samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft uiteengezet, bijvoorbeeld in de ‘Routekaart Zon op Dak’. Dit betreft instrumenten die ingezet kunnen worden door gemeenten, zoals duurzaamheidsleningen voor bedrijven, maar ook gratis dakscans en ondersteuning van agrariërs. Nieuwkoop heeft daar nog niet zo veel mee gedaan. Om de potentie zon op dak maximaal te benutten verzochten we het college in onze motie om voor het einde van dit jaar dit instrumentarium – inclusieve inclusief financiële onderbouwing – uit te werken, en aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen. De Raad ging na enige discussie akkoord met onze motie.

Comments are closed.

Close Search Window