Nieuwkoop|

Raadslid Paul Platen van VVD Nieuwkoop heeft op donderdagavond 30 september het College van B&W aan de tand gevoeld over de voortgang van het plan voor het Reghthuysplein en de directe omgeving. Wethouder Ingewersen was blij met de vragen van de VVD. Maar haar antwoorden geven weinig reden tot optimisme. Acht maanden na het besluit van de gemeenteraad over de centrumvisie en het centrumplan voor de kern Nieuwkoop is het enige nieuws, dat werkgroepen van start zijn gegaan. De VVD is zeer teleurgesteld over het uitblijven van concreet resultaat.

De VVD heeft bij monde van Paul Platen in februari 2021 aangedrongen om snel aan ondernemers en inwoners te laten zien, dat de gemeente serieus werk maakt van “de huiskamer van Nieuwkoop”. Herinrichting van het Regthuysplein, de toekomst van detailhandel aan de Kolfbaan en het gesprek met vastgoedeigenaren over het versterken van het centrum van Nieuwkoop zijn daarbij zeer belangrijke onderwerpen. Wethouder Ingwersen gaf aan dat acht maanden is geïnvesteerd in draagvlak en dat vorige week werkgroepen zijn gestart met de projecten, die hoog nodig zijn om het centrum van Nieuwkoop optimaal te laten functioneren.

De VVD houdt de wethouder aan haar toezegging, dat voor het einde van 2021 een antwoord komt op de vraag wat concreet gaat gebeuren met het centrum van Nieuwkoop. De VVD gelooft er sterk in, dat de betrokken ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in de kern Nieuwkoop de schouders er onder zetten. Het is nu aan wethouder Ingwersen om daadwerkelijk te laten zien, dat de gemeente met ondernemers, inwoners en organisaties concrete resultaten realiseert, die bijdragen aan een levendig, mooi en goed functionerend centrum. 

Comments are closed.

Close Search Window