Geen categorie|

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD Rijn- en Veenstreek op woensdag 17 oktober, waarbij wij voor het eerst in lange tijd weer fysiek samen kwamen, zijn zowel de groslijsten als de verkiezingsprogramma’s van onze drie afdelingen Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn vastgesteld.

Om een zo herkenbaar en breed mogelijk gedragen verkiezingsprogramma te krijgen is er de afgelopen tijd gesproken met veel betrokken VVD leden, inwoners en stakeholders. Dit leverde veel nuttige informatie en ideeën op die zijn terug te vinden in de drie verkiezingsprogramma’s. Wij zijn verheugd te kunnen vaststellen dat we met sterk inhoudelijke programma’s de verkiezingen ingaan.

Ook hebben we een aantal zeer gemotiveerde en getalenteerde mensen bereid gevonden om voor onze partij op de lijst te willen staan. De voorlopige groslijsten werden per acclamatie vastgesteld.

Bij de aankomende ALV zal belend worden wie er op welke plek komt te staan en zullen de definitieve kandidatenlijsten worden vastgesteld. Wij gaan vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet!

Comments are closed.

Close Search Window