Kaag en Braassem|

Bij de behandeling van de belastingtarieven voor 2022 hebben wij voorgesteld te kijken naar de Onroerend Zaken Belasting (OZB) voor sportverenigingen en maatschappelijke instellingen. De VVD ziet het liefst dat deze belasting voor onze verenigingen en instellingen kwijtgescholden of ten minste verlaagd wordt. De sportieve en sociale activiteiten die onze verenigingen organiseren zijn erg belangrijk voor onze gemeenschap en inwoners en dit belang is sinds Corona alleen maar toegenomen. Tegelijkertijd hebben verenigingen het zwaar door Coronamaatregelen die hun activiteiten belemmeren en de terugloop van ledenaantallen hierdoor. Tijdens de raadsvergadering van 20 december zal de VVD-fractie een motie indienen waarmee wij het college oproepen om dit plan verder uit te werken, zodat er in 2022 over besloten kan worden. Wij hopen op voldoende steun van de andere fracties voor ons plan, zodat we er snel mee aan de slag kunnen.

Comments are closed.

Close Search Window