Nieuwkoop|

Donderdagavond stelde VVD-raadslid Paul Platen mondelinge vragen over de recreatieparken in Zevenhoven. Sinds lange tijd koesteren bewoners van deze parken de wens om hun “recreatiewoning” permanent te bewonen. De provincie heeft beleid gemaakt voor recreatiewoningen. Kort gezegd: permanente bewoning is niet mogelijk, tenzij een park op een uitzonderlijst staat. Op dit moment loopt bij de provincie een onderzoek of de zomerparken in Zevenhoven op deze lijst kunnen komen.

De VVD zet zich al jaren in voor het vrijgeven van permanente bewoning op de parken. Deze inwoners wonen er vaak al decennia. Platen stelde daarom vragen over de stand van het onderzoek, de rol van de gemeente daarbij en het vertrouwen in een goede afloop. Portefeuillehouder Elkhuizen gaf aan, dat het positief is dat de provincie voor de zomer een besluit over de parken in Zevenhoven gaat nemen. Alle nodige informatie is door de gemeente verstrekt. Daarbij  is het wel van belang dat er groot draagvlak bestaat onder de bewoners van de parken voor het omzetten van de bestemming naar permanente bewoning. Verder spelen onder meer de regels van het Bouwbesluit en de ligging in het beperkingengebied Schiphol een rol. 

VVD-er Platen volgt ook de landelijke ontwikkelingen op de voet. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, die de mogelijkheid voor gemeenten vergroot om recreatiewoningen om te zetten naar ‘normale’ woningen. De minister doet nu op verzoek van de Eerste Kamer onderzoek naar de voor- en nadelen van deze verruiming. Mocht er landelijk meer ruimte ontstaan dan is het zaak, dat gemeenten die mogelijkheid ook daadwerkelijk kunnen benutten, aldus Platen. VVD Nieuwkoop blijft scherp op de komende ontwikkelingen met betrekking tot recreatiewoningen, zowel lokaal als landelijk.

Comments are closed.

Close Search Window