Kaag en Braassem|

Beste inwoner van Kaag en Braassem,

Weet jij al op wie je gaat stemmen 16 maart 2022 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Wij weten wel waarom je op de VVD Kaag en Braassem zou moeten stemmen!

Als lokale liberale partij vertegenwoordigen wij je graag in het gemeentebestuur en onze belangrijkste speerpunten zijn daarbij voor de komende jaren:

Woningbouw

De woningnood is hoog, zeker in onze regio en gemeente. Jongeren en starters kunnen geen woning huren of kopen en wonen noodgedwongen thuis. Senioren willen graag naar een woning die past bij hun behoeften en die het mogelijk maakt zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Gezinnen zouden graag wat groter willen wonen, maar er is nauwelijks aanbod of iemand anders biedt meer. Woningbouw of het gebrek eraan is hét actuele thema. De VVD pleit al jaren voor voldoende woningbouw in onze dorpen zodat iedere inwoner een woning kan vinden die past bij zijn behoeften en wensen. Geen polders vol, maar woningbouw ingepast op beschikbare locaties binnen onze dorpen of aan de randen ervan. We kijken daarbij naar moderne woonconcepten, appartementsgebouwen die soms wat hoger zijn dan twee of drie lagen en manieren om deze woningbouw te versnellen. Zodat de starter, het gezin met gezinsuitbreiding of de senior die kleiner wil wonen straks wél de stap kan zetten.

Duurzaamheid en de energietransitie

Een andere grote opgave is de transitie naar een duurzame wereld. De VVD wil de komende jaren grote stappen zetten naar een meer duurzame wereld. Een circulaire economie, duurzame landbouw en grootschalige energiebesparing zijn daarbij kernwoorden, maar kernenergie ook. Wat voor de VVD voorop staat is dat we verstandige en in alle opzichten duurzame oplossingen kiezen. Het volzetten van onze polders met windmolens en zonneparken is dat niet. De overlast en schade voor mens, dier en natuur is niet te overzien. Daarnaast – het wordt inmiddels steeds beter zichtbaar – kan zonne- en windenergie nooit een totaaloplossing zijn. We moeten geen overhaaste beslissingen nemen (zie de inmiddels uit de gratie geraakte biomassa, zonnevelden die niet op het net aangesloten kunnen worden, etc.), maar met elkaar goed blijven nadenken en verder kijken dan de doelen over 3 of 5 jaar. Voor de VVD betekent dit maximaal inzetten op besparing, zon op daken, innovatieve oplossingen en geen windmolens of zonneparken in het Groene Hart.

Lokale economie en ondernemerschap

We zijn trots op onze lokale ondernemers en de bijdrage die zij leveren aan de leefbaarheid en levendigheid van onze dorpen. Zonder lokale ondernemers is er minder werkgelegenheid, maar ook geen sponsor van de lokale vereniging, geen Sinterklaasintocht en zijn er geen evenementen. Corona was voor sommige ondernemers een zware tegenslag. Nu we licht aan het eind van de tunnel zien, kunnen we samen weer vooruit. De gemeente ondersteunt daarbij ondernemers die het zwaar hebben en biedt kansen voor herstel (extra ruimte voor terrassen, vergunningen voor evenementen, etc.) waar mogelijk. Voor de (groei)mogelijkheden van onze ondernemers is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein tegen de A4 bij Roelofarendsveen en de uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte in Leimuiden (Drechthoek II) van groot belang. 3

Leefomgeving

Ons leefplezier begint in onze eigen woon- en leefomgeving, in onze dorpen dus. We willen daarom investeren in onze leefomgeving. Vergroening, meer kleur en biodiversiteit en minder grijs. Schoon en netjes onderhouden, maar niet alles kort gemaaid. We gaan hierbij aan de slag met onze inwoners, wat is er leuker dan samen de eigen straat of het eigen pleintje verfraaien? Criminaliteit daarentegen maakt onze leefomgeving minder veilig en prettig, dit pakken we keihard aan. Maar ook de handhaving bij overlast en kleinere overtredingen is enorm belangrijk. Juist deze overlast bederft het woonplezier in onze dorpen.

Voor al deze thema’s kun je op de VVD Kaag en Braassem rekenen. Wij zijn een lokale liberale fractie met een landelijk netwerk.

Lokaal staat daarbij voor ons centraal. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat wij bij het maken van keuzes en onze inbreng in de raadszaal het lokale belang altijd voorrang zullen geven. De belangen van onze inwoners en lokale ondernemers, en niet de landelijke partijlijn, staan bij ons altijd voorop.

De VVD Kaag en Braassem is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of vragen, dan kun je via social media: Facebook, Twitter, Instagram én via de mail contact met ons opnemen.

De Lokale Liberalen.

Peter van Dijk

Lijsttrekker VVD Kaag en Braassem

Comments are closed.

Close Search Window