Alphen aan den Rijn|

Wonen in het prachtige Groene Hart, met de mooie polders en het Boskoopse Groen, de authentieke dorpskernen en het bruisende centrum maakt ons Alphen aan den Rijn tot een heerlijke plek om te wonen! Dat willen wij graag zo houden!

Het is waar wij als VVD Alphen aan den Rijn in de afgelopen periode stevig op in hebben gezet. En een aantal grote opgaven wachten nu echt op een daadkrachtige aanpak zoals;

Duurzaamheid

Wij staan voor logische betaalbare duurzaamheid en dus zetten wij in op isoleren, vergroenen en opslaan van energie.

Per buurt maken wij een plan voor verduurzaming waarbij we de bewoners intensief betrekken. De totale woonlasten mogen daarbij in principe niet stijgen;

Wij zetten geen windmolens neer, maar gaan voor echte oplossingen die werken;

Ondernemers/ lokale economie

Een digitaal slim, circulair, duurzaam en innovatief Alphen is de toekomst.

Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. We geven ruimte aan de groei van de lokale economie en investeren in onze bedrijfsterreinen door onder meer administratieve hobbels weg te nemen.

Zorg

Met goede resultaatgerichte zorg dichtbij huis voor zowel Wmo als jeugd

We willen in control zijn door gebruik te maken van big data, hierdoor zetten we slimmer in op zorg en preventie.

We willen inzetten op ontmoeting; laagdrempelig en dichtbij in de wijk voor de lichtere vormen van zorg;

Wonen

Gaan we Bouwen, bouwen, bouwen en kiezen wij ervoor om de ruimte in de Gnephoekpolder te benutten voor betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen

Geven we voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning aan werkenden in vitale beroepen waar grote tekorten zijn: bijvoorbeeld onderwijzers, agenten en verpleegkundigen;

En daarbij is voor ons belangrijk dat het huishoudboekje op orde is. Dat is onze politiek, dichtbij in de wijk, in gesprek met u en met hart voor Alphen!

Comments are closed.

Close Search Window