Bas van Polanen

Hazerswoude-Dorp


Raadslid 

Mijn naam is Bas van Polanen en ik woon in Hazerswoude-Dorp. Vanuit het liberalisme vind ik het uitermate belangrijk dat burgers zelf verantwoordelijkheid voor zaken nemen en dragen. Hierdoor hebben burgers de vrijheid om zelf te kiezen wat zij doen en hoe zij dat willen inrichten. Zelfredzaamheid is om die reden een belangrijk liberaal goed. Soms moet de overheid echter wél optreden. Burgers verdienen de beste zorg als zij deze nodig hebben. Vanuit dat gedachtegoed ben ik sinds 2014 vrijwilliger in de ouderenzorg. Daar merk ik op dat de verzorgenden met veel liefde en toewijding zorg verlenen aan ͚mijn͛ ouderen, maar dat er soms ook dringend behoefte is aan extra handen. Van ͚mijn͛ ouderen hoor ik verhalen over hoe blij ze zijn met de verleende zorg, maar ook hoe deze verbeterd moet worden. Deze geluiden gaan mij aan het hart en moeten worden aangekaart. Hierdoor kan de zorg voor de thuiswonende en in een verzorgingstehuis wonende oudere geoptimaliseerd worden.  Deze kwetsbare groep verdient de aandacht die haar toekomt. Ik ben klaar om deze geluiden om te zetten naar daden, zodat de gehele zorg in Alphen aan den Rijn van de beste kwaliteit is. 

Comments are closed.

Close Search Window