Maurice Piette 

 

Benthuizen
Raadslid 

Mijn naam is Maurice Piette, ik ben 59 jaar en woon in Benthuizen. Ik ben getrouwd met Gea

en heb een dochter Floor. Ik ben huisman, met een bouwkundige achtergrond. Ik ben sinds
1982 lid van de VVD, eerst in Voorburg en vanaf 1986 in Benthuizen. Ik ben 14 jaar raadslid
geweest in de voormalige gemeente Rijnwoude. Ook ben ik altijd bestuurlijk actief geweest,
bij sportvereniging NAS in Benthuizen, in de medezeggenschapsraad van het Erasmus College in Zoetermeer en nu bij een erfgoedstichting in Rotterdam.
 
Mijn voornaamste drijfveer om politiek actief te zijn is de wens om in de samenleving te
staan en er actief deel vanuit te maken. De VVD is mijn partij, omdat ik er van overtuigd ben
dat het uiteindelijk de mensen zijn die de samenleving maken en dat de inzet en creativiteit
van mensen, individuen, het verschil maakt. Daarbij wordt de vrijheid van de een, begrensd
door de vrijheid van de ander. Elke keer weer moet daar een evenwicht in worden gevonden.
Het is inspirerend om in de partij en ook in de fractie en in de Raad daar gezamenlijk, vanuit
verschillende invalshoeken, naar te zoeken en een standpunt te bepalen.
 
Ik ben politiek breed inzetbaar. In Rijnwoude heb ik meestal de portefeuille Ruimtelijke Zaken
(Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, verkeer) gedaan, maar ook enkele jaren de
Welzijnsportefeuille. Op dit moment heb ik openbare orde, duurzaamheid en agrarische
zaken in mijn portefeuille.
In de vorige raadsperiode ben ik commissielid geweest in de mooie en grote gemeente
Alphen aan den Rijn en ik ben er trots op onlangs hier tot raadslid te zijn benoemd.
 

Comments are closed.

Close Search Window