Monique de Vos-Verwaijen

Fractielid

Liberaal en sociaal, dat is de VVD en dat ben ik. Liberaal, mensen moeten zoveel mogelijk hun leven kunnen leiden, zoals ze dat zelf willen, er zelf verantwoordelijk voor zijn, liefst niet teveel betutteling door de overheid. De gemeente geeft geld, waar u hard voor heeft gewerkt, uit en dat moet dus zo min mogelijk en verantwoord, want er staat helaas geen geldboom bij het gemeentehuis!
 
Sociaal, we ondersteunen vanzelfsprekend de ècht sociaal zwakkeren. Mensen, die onze zorg echt nodig hebben, laten we nooit in de kou staan. Zacht voor wie niet kan, hard voor wie niet wil! 
 
De komende 4 jaar wil ik me graag blijven inzetten voor een liberaal, sociaal Alphen. Geen verspilling van gemeenschapsgeld, maar wèl geld investeren als het zinvol is. Ik wil o.a. geld investeren in zorg voor ouderen, in zorg voor demente bejaarden bijvoorbeeld, die nu langer thuis moeten wonen en vaak tussen wal en schip vallen. Als we verwachten dat onze ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dan moeten we ervoor zorgen, dat de gemeente de ouderen en bijvoorbeeld de mantelzorgers, die dat mogelijk moeten maken, zo goed mogelijk ondersteunt. Zo wil ik me ervoor inzetten, dat er in onze gemeente een respijthuis komt. Hier wordt zorg op maat geboden en kunnen mensen, die zorg nodig hebben, logeren, zodat hun mantelzorgers even tot rust kunnen komen. 
 
Ook maak ik me sterk voor het persoonsgebonden budget, (PGB). Mensen kennen zelf hun situatie het beste en kunnen via een PGB precies die zorg op maat regelen, die ze nodig hebben. En dat blijkt zelfs vaak goedkoper te zijn dan de zorg, die de gemeente aanbiedt.  Ik vind het heel belangrijk dat ik altijd aanspreekbaar en bereikbaar ben. Heeft u iets op uw hart, heeft u tips, is er een situatie, die we kunnen verbeteren, dan hoor ik het graag! 
 
Stem VVD! Geef mij de kans om door te gaan, ik zal mijn uiterste best doen om u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen! 
 

Comments are closed.

Close Search Window