VVD Nieuwkoop heeft haar verkiezingsprogramma ‘Een Nieuwkoop dat werkt voor jou’ gepubliceerd. Lijsttrekker Tom de Kleer meent dat het een “stevig, inhoudelijk-sterk en realistisch totaalpakket aan plannen is” dat ervoor zorgt dat het ook in de toekomst nog “fijn wonen, werken, en je vrije tijd beleven is hier”.

De Kleer vindt dat de gemeente meer en zichtbaarder moet ‘leveren’: “Nieuwkoop heeft dertien sterke dorpen, met inwoners die naar elkaar omkijken en veel voor elkaar over hebben. Maar, de afgelopen jaren zijn er kansen blijven liggen. Kansen om iedereen een fijn (t)huis te bieden, werk te maken van een sterkere lokale economie en onze dorpen hechter te maken, met horeca, sport en cultuur”. Het programma van de VVD Nieuwkoop is opgedeeld in vijf thematische hoofdstukken:

Fijn wonen in sterke dorpen.
De VVD wil het woningbouwtempo op korte termijn fors verhogen, bouwen voor doelgroepen, zoals starters, en inzetten op doorstroming. Daarnaast komt er een actieplan ouderenhuisvesting en een betere samenwerking met marktpartijen. Ten slotte zet de VVD in op een slimme en betaalbare energietransitie met behoud van het open landschap en het aanpakken van meerdere verkeersonveilige situaties, bijvoorbeeld bij scholen.  

Een bloeiende lokale economie.
De VVD wil een optimale ondersteuning van ondernemers, bijvoorbeeld bij verduurzaming en bedrijfsuitbreiding. Ook wil de VVD een veel actievere rol pakken bij het herinrichten van de dorpscentra in Nieuwkoop, Ter Aar en Langeraar en investeren in goede contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Onbezorgd opgroeien en gelukkig oud worden.
De VVD gaat meer werk maken van preventie van (zware) zorg, door de inzet van sport op alle leeftijden, het bestrijden van eenzaamheid en samenwerking met wijkagenten en scholen.

Een sportief, cultureel en recreatief bruisend Nieuwkoop.
De VVD zet sport en cultuur in om onze dorpen te versterken, bijvoorbeeld door het verhogen van de sportdeelname onder ouderen en het maken van cultuurbeleid. Daarnaast vindt de VVD dat de gemeente zwaarder in moet zetten op recreatieve kansen, zoals goed bereikbare plassen.

Een gemeente die werkt voor inwoners.
De VVD gaat werk maken van meer persoonlijke dienstverlening, slimme regionale samenwerking en participatiebeleid dat slimmer en representatiever vormgegeven wordt, bijvoorbeeld door duidelijkere verwachtingen. Ook moet de gemeente scherper zijn op haar uitgaven, door efficiënter te werk te gaan.

De Kleer: “We hebben een mooie en lange lijst kandidaten uit alle hoeken van de gemeente. Zij, en in het bijzonder onze top 10, gaan de komende tijd onze plannen onder de aandacht brengen. Samen willen we gaan bouwen aan een Nieuwkoop dat wérkt voor jou, of je nou inwoner of ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger bent.”

Lees hier ons verkiezingsprogramma, en de samenvatting van ons programma

Comments are closed.

Close Search Window