Als Nieuwkoopse VVD zijn we in feite gewoon een lokale partij. Het feit dat we onderdeel uitmaken van een landelijke partij doet daar niks aan af; we hebben mensen in alle dertien dorpen van de gemeente in verschillende sectoren en verenigingen, maar profiteren tegelijkertijd wel van het feit dat we goede provinciale en landelijke contacten hebben om de Nieuwkoopse belangen buiten onze gemeentegrenzen goed naar voren te brengen.
 
Als VVD werken we iedere dag aan een mooiere en liberale gemeente. De kracht en eigen identiteit van de 13 dorpen zijn daarbij ons uitgangspunt. We willen deze in stand houden als krachtige gemeenschappen waar het fijn is om te wonen, te werken, te winkelen en onze vrij te besteden. Daarom zetten we ons in voor betaalbare en voldoende woningbouw voor zowel jongeren als ouderen, sterke en toekomstbestendige dorpscentra en een goed ondernemersklimaat. Als gemeente geven we daarbij het goede voorbeeld door op onze uitgaven te letten, belastingen laag te houden en scherp te reflecteren op ons eigen functioneren. Als liberale partij vinden we het daarnaast belangrijk dat de gemeente inwoners de ruimte geeft, bijvoorbeeld door ondernemers en verenigingen te koesteren en proactief met hen mee te denken in plaats van hen te overladen met regelgeving en onnodige administratieve rompslomp.
 
We gaan graag met u en met jou in gesprek! Een keer langs komen in onze fractievergadering?
Gewoon een opmerking of vraag? Of interesse om vaker met onze fractie mee te denken? Alles kan!
Neem contact op met fractievoorzitter Tom de Kleer op t.dekleer@vvdnieuwkoop.nl en we zien elkaar!

Comments are closed.

Close Search Window