Jeugd

Kinderen en jongeren moeten kansrijk en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat vindt VVD Alphen aan den Rijn. Jongeren moeten gestimuleerd worden om op te groeien tot veerkrachtige volwassenen met respect voor elkaar.

De VVD wil dat kinderen met problemen goed geholpen worden en dat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, waarbij zowel school als het gezin betrokken worden. Wanneer niet kinderen, maar jongeren problemen hebben, zien we vaak dat financiële schulden hieraan ten grondslag liggen. Hier dienen jongeren tijdig mee geholpen te worden. Dit kan door middel van schuldhulp, maar ook door hen coaching aan te bieden, zodat ze leren omgaan met geld.

De VVD wil niet dat kinderen en jongeren voor het leven getekend zijn. Een kind dat hulp krijgt, of problemen veroorzaakt, is niet voor de rest van zijn leven een “probleemgeval”. Daarom moeten eventuele diagnoses anoniem blijven voor de gemeente. Het is belangrijk dat kinderen met een schone lei kunnen bouwen aan hun toekomst.

Wat die toekomst betreft, moet de gemeente Alphen aan den Rijn natuurlijk een aantrekkelijke woonplaats blijven. Dit kan bereikt worden door, waar nodig, jongeren te ondersteunen bij het vinden van werk en door te zorgen voor voldoende beschikbare woningen. Iedereen die in de gemeente wil wonen, moet hier ook kunnen wonen. Dit wil de VVD bereiken door meer woningen voor specifieke groepen inwoners te realiseren, zoals een groter aanbod aan woningen die net boven de sociale huurgrens vallen. Hierdoor zal ook de doorstroom vanuit de sociale huur verbeteren, waardoor meer jongeren de mogelijkheid krijgen om op eigen benen te staan.

Een woonplaats is daarentegen niet enkel een plaats om in te werken en te wonen. Het moet ook een plek zijn waar de inwoners graag hun vrije tijd doorbrengen. Om dit te bereiken moet er een aantrekkelijk centrum en een goed uitgaansaanbod zijn. Een beter uitgaansaanbod en een beter bereik hiervan, onder andere door het openbaar vervoer tussen de kernen en de uitgaansgelegenheden op elkaar af te stemmen, zal daarnaast ook leiden tot het terugdringen van de overlast welke op straat wordt veroorzaakt door rondhangende jeugd.

De VVD vindt dat bij het bepalen van beleid een jeugdraad toegevoegde waarde zal bieden. Door het promoten van een jeugdraad kan de mening van de jeugd meegenomen worden in het beleid van de gemeente. Beleid dat op hen toegespitst is. Hierdoor kan voorkomen worden dat dit niet overeenkomt met de wensen van de jeugd en worden de jongeren betrokken bij de besluitvoering.

Comments are closed.

Close Search Window