Zorg

Zorg raakt iedereen. En als we er mee te maken hebben praten we erover. Haarscherp hoor je in de verhalen wat we verwachten van zorg en wat beter kan. Wat we echt nodig hebben, maar ook waar geld aan verspild wordt. We hebben er allemaal een beeld bij.

Zorg is één van onze speerpunten. Bij VVD Alphen aan den Rijn staat voorop dat zorg altijd van goede kwaliteit moet zijn, maar ook betaalbaar. Decennia lang stegen de zorgkosten tot een uiteindelijk onaanvaardbaar hoog niveau en hieraan is, mede door de inzet van onze landelijke en lokale VVD politici en de kabinetten Rutte, een einde gekomen. De VVD let voortdurend scherp op de scheidslijn tussen wèl geld investeren in kwalitatief goede zorg die mensen echt nodig hebben, maar absoluut niet in de te vaak betuttelende bemoeienissen hierin. Wel handen aan het bed en bij de mensen thuis en geen gemeenschapsgeld verslindende projecten waar vooral de zorgorganisaties beter van worden. De hardwerkende mensen hebben hier hun ‘gezond verstand’- mening over. En die mening, daar maakt de VVD zich hard voor.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Goede zorg doen we samen. We verwachten van de mensen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om nog zoveel mogelijk dingen zelf(standing) te doen. De gemeente ondersteunt vervolgens met maatwerk. Mensen weten zelf heel goed welke zorg ze nodig hebben om echt geholpen te worden en hoe ze dit zelf kunnen regelen. De VVD neemt hierin de mensen serieus en is daarom groot voorstander van het persoonsgebonden budget (PGB). Heb je zorg nodig, dan ontvang je een bepaald bedrag waarmee jezelf je zorg kunt regelen of kunt inkopen. Binnen Alphen aan den Rijn is het PGB nog te vaak een ondergeschoven kindje. De VVD maakte zich hier de afgelopen jaren sterk voor en blijft dat doen. Natuurlijk wel op een manier die fraude en misbruik voorkomt en hard aanpakt. Ook dat is VVD. Overigens blijkt uit allerlei onderzoeken dat het PGB ook nog eens goedkoper is.

Integraal PGB

Maar de VVD gaat nog een stap verder. Enige tijd geleden is hun motie ‘Integraal-PGB’ door de gemeenteraad aangenomen. Alphenaren die zorg via een PGB willen regelen, moeten nu nog vaak aankloppen bij verschillende instanties en gemeentelijke afdelingen. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dit is inefficiënt, onnodig duur en moet dus anders. De VVD wil een integraal PGB, één budget voor alle zorg. Onafhankelijk van het domein, waarin de behoefte speelt (thuis, school, werk, gezondheid, vrije tijd, wonen et cetera). De diverse budgetten worden met elkaar verbonden, waardoor meerdere indicaties per domein niet meer nodig zijn. Kortom; voor degene die zorg nodig heeft is dit efficiënter, makkelijker en goedkoper.

Verkiezingsprogramma

Ook de komende 4 jaar blijft de VVD zich inzetten voor ‘gezond verstand’-zorg. ‘Doen, durven en doorzetten’ voor goede en betaalbare zorg. Dat vindt de VVD belangrijk. Dit vindt u ook terug in het verkiezingsprogramma.

Comments are closed.

Close Search Window