Werkgelegenheid

VVD Alphen vindt werk en werkgelegenheid van levensbelang. Voor de gemeente, maar zeker ook voor het individu. Voor het meeste werk wordt namelijk een bepaald inkomen betaalt, hiervan kan men een bestaan opbouwen en het zorgt tegelijkertijd voor economische onafhankelijkheid.

VVD Alphen vindt werk en werkgelegenheid van levensbelang. Voor de gemeente, maar zeker ook voor het individu. Voor het meeste werk wordt namelijk een bepaald inkomen betaalt, hiervan kan men een bestaan opbouwen en het zorgt tegelijkertijd voor economische onafhankelijkheid. Graag stimuleren wij als VVD dan ook de overstap van iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Wij willen dat werken ook echt loont! Maar werk geeft iemand ook trots, men kan zich ontplooien en creëert een sociale omgeving. Functies voor de gemeenschap; werk heeft een welvaartsfunctie, het draagt namelijk bij aan de regionale welvaart. Ten slotte heeft werk ook een sociale functie; als mensen samenwerken, gaat samenleven ook een stuk makkelijker.

Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Wij willen dat de gemeente samen met de werkgevers en de ondernemers zorgt dat mensen als zij dat nog niet zelfstandig kunnen toch aan het werk geholpen worden. Re-integratie is erop gericht dat mensen weer aan het werk kunnen, maar soms lukt dat om allerlei redenen niet. Wij willen voorkomen dat deze mensen in een uitkering terechtkomen. De VVD pleit er daarom voor dat de gemeente afspraken maakt met werkgevers en ondernemers over het op vrijwillige basis aannemen van mensen die (nog) niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Waar noodzakelijk zal de gemeente dit ook actief ondersteunen c.q. faciliteren.

Wij willen een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van essentieel belang voor schoolverlaters en bedrijven. En daarmee voor een goed functionerende lokale economie. Betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal om opleidingen goed te laten aansluiten op de arbeidsvraag. Zonder effectieve maatregelen dreigt binnen enkele jaren een structureel tekort aan goed geschoolde werknemers, een landelijke trend die ook voor de Alphense regio gaat gelden. Nu effectief ingrijpen kan de trend keren, is de boodschap van VVD Alphen aan den Rijn.

Comments are closed.

Close Search Window