Wonen

Er moet méér worden gebouwd dan voor de eigen inwoners alleen om woningzoekenden een betaalbare en passende woning te bieden. De vraag naar woningen in de randstad blijft toenemen. De huizenprijzen blijven stijgen. Om te zorgen dat onze inwoners een goeie kans maken op een eigen woning moet er voldoende gebouwd worden.

VVD wil betaalbare woningen en vindt het daarnaast belangrijk dat de gemeente Alphen aan den Rijn haar groene karakter behoudt. Bouwen op vrijkomende bedrijventerreinen of schoollocaties is een goede optie. Van het volbouwen van het vele mooie groen in de gemeente mag geen sprake zijn. Bij de dorpen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk en het buurtschap Groenendijk zijn ook een aantal bouwlocaties in beeld. Sommige locaties zijn in voorbereiding (bijvoorbeeld. Westvaartpark en Rijnpark), anderen verkeren in ”winterslaap” (Oostvaarpark en Fasson). Op deze locaties, in de zogenaamde “Oude-Rijnzone”, moeten de bouwmogelijkheden sneller worden opgepakt. Maar daarmee zijn we er op de langere termijn nog niet. Bij de kernen Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Zwammerdam moeten de bouwlocaties die in beeld zijn gefaseerd worden ontwikkeld, zodat onze eigen bewoners kunnen voorzien in hun woonbehoefte.

VVD wil een divers pakket aan woningen bouwen, passend bij de verschillende woonwensen en budgetten. Doorstroming op de woningmarkt moet worden bevorderd, door de woningen te bouwen waaraan binnen de gemeente behoefte is. Vooral naar huurwoningen (vlak) boven het sociale segment lijkt vraag te zijn. De inrichting en onderhoud van de openbare ruimten moeten kwalitatief hoogwaardig zijn. Ook het behoud van historische gebouwen en “ensembles” vindt VVD erg belangrijk.

Tenslotte moet nieuwbouw energieneutraal zijn, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van restwarmte en warmteterugwinning.

Veilige leefomgeving speerpunt

De VVD heeft betaalbare woningen voor haar bewoners in een veilige leefomgeving op haar verkiezingsprogramma staan als één van haar speerpunten.

Comments are closed.

Close Search Window