Verkeer

Al lang wordt er vooral over gepraat. De opstoppingen op de Zijde in Boskoop, de kruising met de N209 in Hazerswoude-Dorp en de verbinding tussen de Prins Bernhardlaan en Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn. De VVD vindt dat dit aangepakt moet worden. De oplossing is simpel. Een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop, een tunnel (kort of lang) in Hazerswoude-Dorp en de “grote bypass” (noordwestelijke rondweg) bij Alphen aan den Rijn zijn oplossingen die de verkeersdoorstroming verbeteren. Deze verbeteringen van de infrastructuur zijn ingrijpend en duur, maar bieden op de lange termijn wel perspectief voor de bewoners.

Visie en durf is noodzakelijk, maar niet genoeg. Samenwerking met de provincie en het Rijk is ook van groot belang. De N207 en N209 zijn provinciale wegen. De provincie bouwt aan deze wegen en betaalt daarvoor. Daarom heeft zij ook het laatste woord over de ruimtelijke verandering, bijvoorbeeld van een grote bypass in Alphen aan den Rijn. Daarbij moet het totaalplaatje in het oog worden gehouden. Geen oplossing staat op zichzelf. Zo moet de N11 ook beter aansluiten op de A12 (de “Bodegravenboog”). Hier is het Rijk verantwoordelijk voor. Om iets voor elkaar te krijgen is veel overleg en doorzettingsvermogen nodig. De VVD is als bestuurderspartij actief op al deze niveaus en zal zich hiervoor blijven inzetten. Ook het opzij zetten van budget voor deze infrastructuuroplossingen is iets waar de VVD zich de afgelopen periode consequent voor heeft ingezet en ook iets wat ze blijven doen.

Naast de lange termijn plannen moeten ook op korte termijn knelpunten in de gemeente worden aangepakt. De zuidwestkant van Hazerswoude-Dorp (“Plan-Zuid”) moet een eigen ontsluiting krijgen op de rotonde bij de N209 in Weidelanden. Door Plan-Zuid op meerdere plekken op een zuidelijke ontsluitingsweg aan te sluiten, wordt de verkeersbelasting verdeeld en wordt overlast voorkomen. In overleg met de bewoners moet hier snel een beslissing over worden genomen.

Verkiezingsprogramma

Ook de komende 4 jaar wil de VVD zich verder inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in en rond de gemeente Alphen aan den Rijn. Lees meer hierover in het verkiezingsprogramma, www.vvdalphen.nl.

Comments are closed.

Close Search Window