Alphen aan den Rijn|

Alphen aan den Rijn, 15 november 2020

VVD-raadslid Bas Wienbelt legt wegens gezondheidsredenen het raadswerk neer. Hij heeft zijn ontslagbrief daarvoor aangeboden bij de voorzitter van de gemeenteraad, Liesbeth Spies.

In de gemeenteraad van november a.s. zal Bas Wienbelt na jaren trouwe dienst voor zowel de VVD alsook voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn afscheid nemen van de gemeentelijke politiek. De afgelopen periode merkte Bas Wienbelt op dat de vereiste energie voor het raadswerk niet meer in voldoende mate aanwezig was door gezondheidsproblemen. 

Van marine officier tot gerespecteerd politicus

Bas Wienbelt volgde de KIM-opleiding tot marineofficier. Bas heeft een grote staat van dienst achter zijn naam staan. Naast studies bachelor energietechniek, bestuursrecht en werktuigbouwkunde heeft hij binnen de marine tientallenjaren wisselende taken uitgevoerd met als hoogste rang Kapitein ter Zee. In 2000 ging hij met functioneel leeftijdontslag.

Deze werkzaamheden en ervaringen hebben hem gevormd tot de persoon Bas Wienbelt zoals menigeen in de gemeenteraad en op straat hem kent: duidelijk, helder en vooral scherp. 

Voor zijn verhuizing naar Alphen aan den Rijn in 1992 was hij al actief in het bestuur van VVD Den Helder. Later ook voor het bestuur van VVD Alphen aan den Rijn. In 2001 werd hij door de Alphense VVD-fractie gevraagd wethouder te worden. Met passie en toewijding heeft Bas Wienbelt deze functie uitgevoerd. Zijn motto is; de inwoner staat centraal en is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en de wereld om hem heen en natuurlijk, het huishoudboekje moet op orde zijn. Met deze leidraad heeft Wienbelt tot 2006 zijn werkzaamheden als wethouder uitgevoerd om vervolgens tot en met november van dit jaar,2020, raadslid namens de VVD te zijn. 

Passie

Het VVD-raadslidmaatschap vervulde hij met veel toewijding. Zijn passie voor financiën en zijn ruime kennis op grote dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid is reden geweest voor vele sterk inhoudelijke debatten waar Bas van kon genieten, maar soms de stuipen op het lijf joeg van collega-raadsleden én collegeleden. 

Ook in de rol als voorzitter van de auditcommissie heeft hij zijn stempel gedrukt op zaken die hij opgehelderd wilde hebben. Opnieuw, voor de inwoner die volgens hem recht heeft op een kristalhelder en transparante begroting van de gemeente. De kroon op het raadswerk is de rol als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad die hij sinds 2018 mag uitvoeren. Een eervolle bekroning van een lange carrière in de gemeentelijke politiek. 

Geroemd raadslid van de gemeenteraad

De VVD-fractie neemt afscheid van het raadslid van de gemeenteraad, die geroemd wordt door zijn omvangrijke dossierkennis en passie voor financiën. Wij zijn Bas Wienbelt meer dan erkentelijk voor alles wat hij binnen de VVD als fractielid en zijn werkzaamheden binnen de VVD-netwerken van Den Helder en Alphen aan den Rijn heeft betekend, maar ook voor zijn enorme inzet voor de inwoners van Alphen aan den Rijn in de rol als zowel raadslid als wethouder. 

Comments are closed.

Close Search Window