Kaag en Braassem|

Afgelopen week heeft de VVD Kaag en Braassem de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Op de lijst 20 namen met de huidige fractievoorzitter Peter van Dijk als lijsttrekker. Peter geeft aan trots te zijn op de nieuwe lijst “We hebben een lijst met een aantal jonge mensen die nieuwe energie brengen, maar ook kandidaten met veel ervaring in de gemeentepolitiek”. Van Dijk vervolgt: “We hebben kandidaten met een heel verschillende achtergrond en vertegenwoordiging vanuit de verschillende dorpen in onze gemeente. Met deze lijst denken we onze inwoners goed te kunnen vertegenwoordigen”.

Nummer twee op de lijst is Leimuidenaar Roy Möllers, hij heeft voor de komende jaren de bouw van voldoende en betaalbare woningen in onze gemeente als speerpunt. “Vanuit eigen ervaring weet ik hoe lastig het op dit moment is om in onze gemeente als starter een woning te vinden”. Dennis Jong de nummer drie op de lijst richt zich vooral op het sociaal domein, alles wat met de gezondheid van onze inwoners en de verenigingen in onze gemeente te maken heeft. Terwijl Aad Blom uit Rijnsaterwoude als nummer vier zich al jaren inzet voor het vrij houden van onze open polders en het Groene Hart van mega windmolens en zonnevelden. Ingrid Bader (5) wil haar financiële achtergrond gebruiken om de gemeentelijke plannen haalbaar en betaalbaar te houden, “inwoners mogen niet opdraaien voor gemeentelijke ambities”.

Naast deze top vijf bevat de lijst meer bekende namen zoals voormalig lid van de Eerste Kamer Mart van der Ven uit Rijpwetering (7) en wethouder Yvonne Peters (lijstduwer). Yvonne maakt zich al jaren hard voor een nette, groene en veilige openbare ruimte zónder losliggende stoeptegels en een gezonde lokale economie.

Comments are closed.

Close Search Window