Kaag en Braassem|

Maandagavond hebben we in de gemeenteraad gesproken over toekomstige woningbouwlocaties. Deze locaties komen vrij wanneer een nieuw schoolgebouw in Oude Wetering-Roelofarendsveen wordt gebouwd en de hockey verplaatst van Rijpwetering naar Roelofarendsveen. De VVD wil deze locaties graag maximaal benutten voor goede en betaalbare woningbouw. Het gaat om ideale woningbouwlocaties centraal in de dorpen (of mooi tegen het dorp aan in Rijpwetering).

Eerste uitwerkingen van het college gaan juist uit van een beperkt aantal erg dure woningen. Een aantal andere fracties wijzen er ook op dat dit de gemeente financieel het meest zal opleveren. Dat zal zo zijn, maar zitten onze inwoners hierop te wachten? De VVD denkt van niet. Onze inwoners staan te springen om woningen voor jongeren/starters, goede seniorenwoningen en betaalbare woningen voor gezinnen. Wij vinden het daarom van het grootste belang dat we de bouwmogelijkheden die er zijn ook goed gebruiken. Bouwen, bouwen, bouwen dus!

Comments are closed.

Close Search Window