Alphen aan den Rijn|

De VVD-fractie heeft artikel 40-vragen gesteld over de 33 verwijderde speeltoestellen. Het is ons niet duidelijk wat de aanleiding hiertoe is geweest, en waarom dit zo snel diende te gebeuren.

33 speeltoestellen verspreid over de gemeente zijn plotseling en zonder voorafgaande communicatie weggehaald. Het is onduidelijk wat de aanleiding hiertoe is geweest en waarom dit zo snel diende te gebeuren.

Om deze redenen heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen, ook wel artikel 40-vragen genoemd, ingediend. Deze vragen zien zowel toe op het wettelijk kader, de voorgeschiedenis, het huidige beleid en – uiteraard – financiën. Hierdoor moet duidelijk worden waarom verantwoordelijk wethouder Schotanus tot de rigoureuze beslissing is gekomen om verschillende speeltoestellen verspreid over de gehele gemeente te verwijderen

Meerjarenplan/ beheerplan

Is er een meerjarenplan/ beheerplan voor algehele vervanging van de speelplaatsen?
Is er een meerjarenplan/ beheerplan voor algehele vervanging van de trapvelden?

Levensduur speeltoestellen/ speelplaatsen

1. Wat is de levensduur van de speeltoestellen? 

Levensduur ondergronden

De ondergronden zijn ook in slechte staat van onderhoud, hoe oud zijn de ondergronden?
Wordt een speelplaats in zijn geheel vervangen/ vernieuwd inclusief ondergrond, of wordt de ondergrond hergebruikt?

Areaal/ aantal speelplaatsen

1. Wat is het areaal van aantal speelplaatsen? 

Areaal/ aantal trapvelden

1. Wat is het areaal van aantal trapvelden? 

Financiën

Wat is het budget per jaar qua onderhoud van de speelplaatsen?
Wat is vrij beschikbaar in de reserve speeltoestellen?
Wat is het budget per jaar qua onderhoud van de trapvelden
Wat wordt verstaan onder onderhoud van de speelplaatsen en trapvelden?
Wat is het budget per jaar qua vervangingen voor de speelplaatsen cq. speeltoestellen?
Wordt na de levensduur en reparatielijst (hoofdinspectie) niet meteen overwogen de
speeltoestel(len) te vervangen?
Zo nee, wat is de reden hiervoor en waar wordt de overweging gemaakt niet meteen het speeltoestel te vervangen?

Wat zijn de kosten van reparatie van alle speeltoestellen na een jaarlijkse hoofdinspectie? Integraal inrichten van speelplaatsen, wordt dit meteen gedaan in een integrale ophogingsproject?
Wat is het krediet per jaar voor het inrichten van speelplaatsen buiten een project om? Dus volgens je eigen jaarplanning?
Wat zijn de reguliere kosten bestaan uit kosten voor voorbereiding, administratie, toezicht en calamiteiten gestuurd onderhoud, inspectie en onderhoud?
Wat zijn de kosten voor het inrichten van een nieuwe speelplaats inclusief onderhoud.
Wat zijn de kapitaallasten om de toekomstige vervangingen te bekostigen? En worden deze kosten gerelateerd aan de hand van vervangingskosten (jaarlijkse te vernieuwen speelplaatsen)

Logboeken/ inspecties

Jaarlijkse hoofdinspecties zijn verplicht, zo zal er in 2018 ook een hoofdinspectie uitgevoerd zijn. Wat waren de aanbevelingen van de hoofdinspectie? Indien de aanbevelingen slecht waren of onderhoud als slecht werd aangegeven n.a.v. de hoofdinspectie van 2018, waarom is er dan niet voor 2019 een jaarplan opgesteld hoe om te gaan met een planmatige vervanging vanaf 2019?
Welke vormen van inspecties vinden er plaats?
Kunt u ons de inspectie rapporten verstrekken vanaf 2017 tot heden
Wat zijn de frequentie van de inspecties?
Wat wordt er gedaan met de uitkomst van de inspecties?

Reparaties van onderhoud speeltoestellen

Is hier een reparatielijst van gemaakt? Kunnen de reparatielijsten n.a.v. de hoofdinspecties van de jaren 2017, 2018 en 2019 worden getoond?
Kunnen de opdrachten die verstrekt zijn voor de reparatie n.a.v. de hoofdinspecties van de jaren 2017 en 2018 worden getoond?
Wat zijn de totale kosten van reparaties geweest voor de jaren 2017, 2018 en 2019?

Aansprakelijkheid

1. Hoe vaak is er sprake geweest van aansprakelijkheidstelling door slecht onderhoud van speeltoestellen? 

Nieuwe vervanging speeltoestel of speelplaats

Wat zijn de richtlijnen of beleidskaders om een speelplaats opnieuw in te richten?
Wanneer wordt besloten dat een speeltoestel vervangen moet worden?
Is er een lijst van aantal speelplaatsen die in de jaren 2017, 2018 en 2019 geheel opnieuw
zijn ingericht? En wat is hier de reden voor geweest om geheel opnieuw te vervangen?

Is er lijst en/ of opdrachtformulier van vervanging van speeltoestellen in het jaar 2017-2018 en 2019?
In de Groene hart Koerier wordt door Dhr. Dongelmans gebiedsadviseur voor Rijnwoude gezegd; “Het is niet handig, dat snap ik, maar er is nu besloten om het zo te doen”. In antwoord op de vraag of de speeltuintjes definitief zijn weggehaald of niet. Kunt u ons aangeven door wie dit besloten is?
Kunt u ons aangeven waar in dit besluitvormingsproces de raad betrokken is?

Beheersysteem

1. Wordt er gebruik gemaakt van een beheersysteem en wordt hier een logboek van bijgehouden? 

Informele speelplaatsen/ op te heffen speelplaatsen

1. Hoe wordt besloten dat een speelplaats in zijn geheel wordt opgeheven? Wat zijn de         beleidskaders hiervoor? 

Ambitie beheren speelplaatsen

Wat is de ambitie van beheren van speelplaatsen?
Wat is de strategie van de speelplaatsen? Oftewel welke maatregelen worden genomen om je ambitie te behouden en te behalen?

Comments are closed.

Close Search Window