Nieuwkoop|

Op haar website stelt natuurlijk Nieuwkoop dat wij als enige partij tegen het voorstel voor duurzaamheidsvouchers hebben gestemd. Dat klopt! We lichten het graag even toe:

Voor de VVD zijn doelmatigheid en doeltreffendheid twee belangrijke uitgangspunten in het duurzaamheidsbeleid. De vouchers kunnen zeker bijdragen aan het duurzamer maken van koopwoningen. We vinden het echter niet verdedigbaar dat tegenover iedere voucher van 70 euro minimaal 45 euro aan administratiekosten staat. De VVD vindt dat belastinggeld op een doeltreffende manier besteed moet worden. Een overhead van bijna 40% behoort daar niet toe. Dat het geld van het Rijk komt is voor ons geen afdoende excuus om alsnog in te stemmen, immers blijft het belastinggeld opgebracht door Nederlanders, of het nu uit de gemeentelijke middelen of vanuit een rijkssubsidie komt maakt dan voor ons niet uit.

De coalitiepartijen kwamen vervolgens met het voorstel om ook vouchers voor huurwoningen uit te gaan geven. Een op het oog sympathiek voorstel. Echter zou het impliceren dat de gemeente dat ditmaal uit haar eigen duurzaamheidsreserve zou moeten halen zonder dat de vraagtekens over de doeltreffendheid van de hoge uitvoeringskosten daarmee werd weggenomen.

Bijlage: Bericht Natuurlijk Nieuwkoop

Comments are closed.

Close Search Window