Nieuwkoop|

De gemeenteraad besprak afgelopen donderdag het centrumplan Nieuwkoop. Dat plan richt zich op het aantrekkelijker maken van het centrum met onder meer een compact winkelgebied en een Reghthuysplein met meer uitstraling.

Doorpakken

Burgemeester en wethouders hebben tien projecten benoemd, die moeten leiden tot een aantrekkelijker centrum, zowel voor inwoners als voor bezoekers en recreanten. De VVD vindt het belangrijk dat er nu wordt ‘doorgepakt’ met de uitvoering van het Centrumplan. Woordvoerder en raadslid Paul Platen: ga aan de slag met concrete acties, zoals het autoluw maken en herinrichten van het Reghthuysplein. Ook het bieden van perspectief aan de ondernemers in het centrum, zeker in deze moeilijke Coronatijd, is van groot belang. Laat als gemeente zien dat je de gekozen koers voortvarend uitvoert. Voeg de daad bij het woord.”

Laaghangend fruit

Tijdens de raadsvergadering pleitte Platen om meteen aan de slag te gaan met ‘laaghangend fruit’, maatregelen die snel gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een aantrekkelijke bewegwijzering naar en in het Centrum en goede bebording om het recreatieverkeer soepel naar geschikte parkeerplekken te loodsen. Dan laat je als gemeente zien, dat je meteen ‘aan de bak’ gaat. Ondernemers en inwoners zien concreet resultaat. Dat is zeker zo belangrijk als alle projecten, die op stapel staan. Platen kreeg hiervoor de steun van andere raadsfracties.

Kunstwerk

Platen hield ook een pleidooi voor het snel plaatsen van het kunstwerk, dat in 2019 door 80 smeden is gemaakt tijdens de Smedendagen. Dat kunstwerk staat sindsdien weg te stoffen in een opslagruimte. Zonde, aldus Platen. Zoek een geschikte plek voor dit kunstwerk. Wethouder Ingwersen: wilde niet verder gaan dan de uitspraak, dat zij ideeën heeft over een mogelijke plek. De VVD houdt ook op dit punt de vinger aan de pols.   

Comments are closed.

Close Search Window