Nieuwkoop|

Het college heeft de fracties gevraagd een zienswijze in te dienen op hun plan om doormiddel van een projectorganisatie de woningbouwplannen te versnellen. Fractielid Paul Platen heeft namens onze fractie deze zienswijze opgesteld. De VVD is groot voorstander van het voortvarend aanpakken van de grote woningbouwopgave, en heeft om die reden de motie aanvalsplan versnellen woningbouw op 12 november 2020 mede ingediend. In de zienswijze hebben we uiteengezet dat we blij zijn dat het college de handschoen zo snel heeft opgepakt. Echter, hebben we veel vragen. Het college heeft de afgelopen jaren niet aangegeven dat de capaciteit in de ambtelijke organisatie onvoldoende is om de huidige bouwplannen op te pakken. Het verbaasd ons dan dat de Raad nu past hoort, dat ook met planning van de woningbouwplannen, er problemen gaan ontstaan. Hat het college niet veel eerder aan de bel moeten trekken?
In de bijlage onze zienswijze!

Comments are closed.

Close Search Window