Nieuwkoop|

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 15 juli jl. pleitte VVD-raadslid Paul Platen voor het verantwoord versnellen van de gemeentelijke woningbouwplannen. Het gaat namelijk niet goed met het realiseren van de woningbouwopgave in Nieuwkoop. De cijfers laten dat zien. In de afgelopen jaren en ook dit jaar blijft het aantal nieuwbouw woningen ver achter bij wat nodig is. Terwijl de woningbouwopgave in onze gemeente enorm is: meer dan 1900 woningen tot en met 2030. Dit college is er sinds zijn start in april 2018 niet in geslaagd om de woningbouw “goed van de grond” te krijgen.

De VVD heeft daarom in november 2020 de motie ‘Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw’ mede ingediend. Raadslid Platen: de VVD voelt  een sterke verantwoordelijkheid als het gaat om het bouwen van voldoende woningen voor onze inwoners, jong en oud(er). Als antwoord op die motie komt het college nu met een raadsvoorstel om 9,3 fte extra ambtenaren aan en het woningbouwprobleem wordt opgelost. Dat kost 8 ton per jaar en 2 miljoen incidenteel voor een reserve, die de risico’s verbonden aan het aantrekken van deze ambtenaren moet afdekken.

De VVD vindt dat de woningbouw versneld moet worden. Dat vraagt een investering, maar het inzetten van gemeenschapsgeld moet wel verantwoord gebeuren. Daarom diende de VVD (samen met D66) een wijzigingsvoorstel in, dat raadsbrede steun kreeg. Het amendement draagt het college op om iedere twee jaar de aanpak met extra ambtenaren te evalueren, waarbij ook de ontwikkelingen op de woning (bouw-)markt worden meegenomen. Op die manier houdt de gemeenteraad de vinger aan de pols. Het gaat immers om veel gemeenschapsgeld.

Een VVD/D66-amendement dat het college opdraagt om per woningbouwproject de kansen en risico’s in beeld te brengen en zo snel en wenbaar te bouwen, kreeg helaas geen raadsmeerderheid.

De VVD Nieuwkoop zal de komende tijd de woningbouwontwikkeling in de gemeente blijven volgen. Ook particuliere woningbouw moet kansen krijgen gezien het grote tekort aan woningen.

Comments are closed.

Close Search Window