Kaag en Braassem|

De afgelopen zomer hing onze inwoners nog een verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) van 30 procent boven het hoofd. Vanavond hebben we de belastingtarieven voor volgend jaar kunnen vaststellen met slechts een inflatiecorrectie, zonder verdere verhoging. Hier zijn we als VVD Kaag en Braassem trots op, want daar zag het een paar maanden geleden dus nog helemaal niet naar uit. Het college deed namelijk een voorstel om de OZB met 30% te verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Vier fracties leken hierin mee te kunnen gaan maar de VVD was pertinent tegen en kwam met alternatieven. Toen deze alternatieven realistisch bleken en ook door de andere fracties en het college werden omarmd, kon deze enorme stijging (ruim € 100 voor een gemiddeld huishouden) van de gemeentelijke lasten worden voorkomen.

Comments are closed.

Close Search Window