Kaag en Braassem|

Zoals vorige week aangekondigd heeft de VVD-fractie een motie ingediend om in 2022 te kijken naar ontheffing van Onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en in 2022 zal dus gesproken en besloten worden over de ontheffing die de VVD graag ziet. Tijdens de behandeling bevestigde de wethouder ook dat verenigingen en maatschappelijke organisaties die op dit moment financiële problemen ervaren als gevolg van Corona beperkingen, nog steeds bij de gemeente kunnen aankloppen voor hulp.

Comments are closed.

Close Search Window