Nieuwkoop|

De VVD Nieuwkoop maakt zich zorgen over de situatie in de jeugdzorg. Daarom hebben we vragen gesteld n.a.v. een publicatie van het CBS, over het aantal jongeren dat in Nederland in 2021 jeugdzorg kreeg. Uit de cijfers blijkt dat dit percentage in Nieuwkoop op 8,7% van de jongeren ligt. Daarnaast blijk dat de wachtlijsten steeds verder oplopen. Reden genoeg om in de komende Raadsperiode meer grip op de jeugdzorg te krijgen.

Naast dat in de 1e helft van vorig jaar 8,7% van de Nieuwkoopse jongeren jeugdzorg kreeg, constateerde het CBS dat de wachtlijsten toegenomen zijn, dat de vraag naar jeugdzorg stijgt en dat het aantal cliëntenstops toegenomen is. Dit zijn schrijnende verhalen die we niet naast ons neer mogen leggen. Uit de beantwoording van het college blijkt dat een onderzoek gestart is naar de wachtlijsten in onze regio. Op basis van dit onderzoek worden stappen gezet om de wachtlijsten te verminderen. Ook blijkt uit de cijfers van het CPB dat de cijfers in Nieuwkoop fors verschillen in vergelijking met omliggende gemeenten. En dat is opmerkelijk. In Nieuwkoop is het aandeel jongeren met jeugdzorg lager dan in Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem. Met deze twee gemeenten gaat Nieuwkoop vanaf 2023 een samenwerking aan, en daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente een zo compleet mogelijk overzicht heeft van mogelijke verklaringen. Met meer inzicht zorgen we er namelijk voor dat we zo vroeg mogelijk passende zorg kunnen leveren.

Het percentage jongeren met jeugdzorg is in Nieuwkoop fors hoger dan in buurgemeente De Ronde Venen. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat Nieuwkoop nauwlettend naar buurgemeenten als De Ronde Venen en Montfoort kijkt, maar nog verre van voldoende inzicht heeft om conclusies te kunnen trekken over de oorzaken achter het grote verschil. Als VVD gaan we ons de komende periode inzetten om meer grip op de jeugdzorg te krijgen door duidelijke kaders en indicatoren op te stellen. Verder willen we de wachtlijsten verminderen door vooraf duidelijkere selecties plaats te laten vinden en door in een wachtperiode intensieve ondersteuning te bieden. Dit doen we door scherper af te bakenen wat we onder jeugdzorg verstaan en door meer de focus te leggen op normalisatie van zorg.

Hier vind je onze vragen en de beantwoording van het college: SV 2021-29 aandeel Jeugdzorg in Nieuwkoop (VVD) | Gemeenteraad Nieuwkoop

Comments are closed.

Close Search Window